Stens Blogg

Stens Blogg

Om stort och smått .....

Kåserier med hunden i centrum - Bloggen en del av hemsidan www.stensmatte.se

Om man tog fasta på ...

AktuelltSkapad av StenS. tor, juli 08, 2010 07:23:44
Kunskapskanalen i SVT visade i går, onsdag, ett program om hundar. Om man inom aveln i första hand ägnade sig åt de mentala egenskaperna så skulle vi få goda resultat. Hundar som skulle ge ägarna större glädje.

Jag antar att de flesta ogillar exteriör utveckling "där det blivit för mycket". Korta nosar, långa öron, korta ben, snubblande/vobblande gångverk, stora huvuden etc.. Alla hundar skall kunna föda fram sina avkommor utan hjälp.

Man förvånas över att det som är självklarheter för utomstående inte är det för de närmast stående. Hänger svårigheterna att ta till sig nya forskningsrön samman med att de inte stämmer överens med den egna befästa världsbilden?

Jorden är platt och snurrar runt solen! .-))

Tag fasta på naturen ...

StenS.

Hundar väcker känslor ...

AktuelltSkapad av StenS. ons, juli 07, 2010 10:33:51

För, emot eller rent av neutral till husdjuren. Vi har ca 1,5 gånger så många katter som hundar. Reagerar gör man också inom EU. Det finns en organisation som tagit som sin uppgift att upplysa om sällskapsdjurens betydelse för vårt välbefinnande. Manimalis läs mer <HÄR>.

Just nu verkar en negativ trend skölja över oss vi läser i tidningarna om:
- hundar i varma bilar under sommaren,
- hundlort i parker och på gångbanor,
- stora hundar
- aggressiva hundar
- pälsdjur gör det plågsamt för allergiker

Man skall inte tro att känslostormen enbart gäller de utan hund. Vi hundägare är lika goda kålsupare.

StenS

Det tände till ...

AktuelltSkapad av StenS. tis, juli 06, 2010 07:39:23

På SvD Brännpunkt när f.d. föreståndare till ett hunddagis och f.d. ordförande i Svenska Beauceronklubben lyckades övertyga riksdagskandidat och oppositionsråd i Norrköping att skriva en artikel under rubriken ” Inför licenskrav för farliga hundraser”.

Man tecknar en bakgrund där flera länder infört förbjud mot så kallade kamphundar. Ett oklart begrepp med tanke på att flera hundraser kan skada omgivningen. Det är en fråga om hundens storlek, temperament och uppfostran.

Den springande punkten är ägarens omsorg om hund och omgivning. I de fall ägaren tillhör gruppen ”skiter i allt” så har säkerligen inga lagar och bestämmelser någon effekt. Författarna har en bärande idé när man föreslår en nyanserad lagstiftning som hanterar problemet med de farliga hundraserna, samtidigt som det inte blir något totalt förbud.

Man vill se en licens där hundraserna är indelade i tre kategorier A, B och C med hänsyn till hundens storlek och riskbild. Där kategorin A är mest restriktiv. Inte oväntat överöstes förslaget från Folkpartisterna med kommentarer.

Brännpunkten avslutas med vårt förslag kommer vi i framtiden inte ha några aggressiva 80-kilos bestar, eller andra farliga hundraser, på våra gator och torg. F-n tro det? Ingenstans i inlägget talas det om den farligaste individen, människan.

Men nu har förbudssträvan nått den svenska politiska nivån. När förbud en gång är infört, är det bara att efterhand införa raser i listan då olyckfall inträffar. Tack och lov väntar en hård match mellan förbudssträvarna och deras motståndare.

StenS.

Det var inte självklart ...

AktuelltSkapad av StenS. sön, juli 04, 2010 22:32:10

Skämmes ta mig fan ska ni, när SKK måste uppmana utställningsdomare och uppfödare i sitt PM (Special Breed Specific Instructions (BSI) Regarding exaggerations in pedigree dogs) måste understryka ”för samtliga raser bör följande observeras:

Andning - Hundar ska kunna andas normalt, även under belastning.
Ögon - Hundar bör ha klara ögon utan några tecken på obehag.
Hud - Hundar ska ha frisk hud utan några tecken på obehag.
Hårlaget - Pälsen ska inte vara så omfattande som att hindra rörligheten.
Gångverk - Hundar ska kunna röra sig naturligt utan synlig ansträngning eller smärta.
Temperament - Hundar bör ha bra temperament som lämpar sig för livet i dagens samhälle. Rasspecifika drag skall vara tillåten, men överdriven blyghet eller skärpa är inte önskvärt. Aggressiva hundar och hundar som visar tecken av panik och / eller rädsla alltid tilldelats 0 pris.

Ett gott tecken är att veterinärernas organisation reagerat och fått SKK med sig på vagnen. Svårigheterna är nog stora att vrida tokigheterna till rätta. Uppfödarna engagerar bara domare som de vet passar deras syften. Och domarna anpassar sig för att komma ifråga. Den kvarstående möjligheten att hjälpa de lidande djuren ligger hos sponsorer som drar tillbaka sitt stöd.

Allt ovan för djurens välbefinnande verkar för en normalbegåvad vara självklarheter. Men jag börjar förstå varför vi nått dit vi har.

StenS.

Åter uppmärksammat ...

AktuelltSkapad av StenS. sön, juli 04, 2010 08:05:34

Första helgen i juli sände rapport ett inslag i TV som återigen uppmärksammade utställningsavelns trista konsekvenser. Domares bedömning i utställningsringarna har lett till många allvarliga sjukdomar. Det förekommer uppgifter som anger att var fjärde hund hos vissa raser kan vara drabbade.

När tävlingsdomare börjar ge förstapriset till hundar med extra långa öron, eller mycket platta nosar, så följer hunduppfödarna efter och börja avla fram hundar med de egenskaperna.

Engelsk bulldog och andra kortnosiga hundraser har ibland för trång luftstrupe. Då kan de inte bli ansträngda för de har bara som ett "sugrör" att andas genom. Dessutom kan den korta munhålan medföra andningssvårigheter när hundens tunga sväller (hunden kyler kroppen via tungan när blodflödet ökar). Förutom problem med andningsvägar får en del hundraser svåra ögonsjukdomar och hudproblem.

Enligt svensk djurlagstiftning får man inte avla djur så att de utsätts för lidande. Tyvärr har aldrig lagen använts praktiskt då det är svårt att bevisa vem som gjort vad och när i aveln som fått hunden att lida. Förutom detta så förefaller hundars problem på grund av avel vara bagatellartade jämfört med annat.

SKK ser de uppkomna problemen som ett misslyckande att hunduppfödare anslutna till dem avlat fram hundar som fått fysiska defekter. SKK har tillsammans med Sveriges Veterinärförbund tagit fram en lista på 47 hundraser som har problem till följd av avel, i listan finns bland andra schäfer och labrador bland de uppräknade.

Skamlistan (Special Breed Specific Instructions (BSI). Set by CS 2008-11-12. Applicable from 2009-01-01. Regarding exaggerations in pedigree dogs) uppger bland annat för Schäferhunden.
Befintliga fel på denna ras är:
• smala, felaktig front konstruktion
• instabil, wobblande, smal bakre rörelse.
Särskild uppmärksammas att rörelserna skall vara korrekta inte bara under trav utan även galopp.

Det går inte att sammanfatta bakgrunden till hundarnas öde. Det passar sig inte i skrift.

StenS.

PS. Återkommer med fler raser. DS.

Plats och språkbruk kan sätta käppar i hjulen ...

AktuelltSkapad av StenS. fre, juli 02, 2010 06:09:53

Morgonkontroll i Cyberrymden. Det går inte att undvika PW’s Blogg. Det är intressant att då och då läsa om hur en av Sveriges för närvarande mest betydelsefulla personer för schäferaveln ser på verksamheten. Har man som PW blivit världsmästare vid världens största bruksprov för hundar WUSV VM i Slovakien 2007, är det naturligt att många är intresserad av framgångsreceptet. Hundar speglar sin förare. Framgången kan nog sökas i beslutsamhet, självsäkerhet och inte minst kunskaper.

Att en idérik och frispråkig man kommer att granskas från många håll är självklart. Jag antar att PW’s uppriktiga och rättframma attityden kan medföra vissa olägenheter. Jag förstår inte vad seminarierna i Tyskland under ämnet – ”Att förklara varför vi behöver varandra, varför vi behöver olika typer av Schäfrar, samt att med statistik berätta vad som är sant eller falskt” – skall leda till.

Kan det vara något nytt att samarbete är bra? Vilken facit skall man stödja sig på för att avgöra vad som är sant eller falskt? Statestik utgör sällan någon facit. Brister finns ofta både vad gäller data och deras insamling. För fram dina åsikter och låt åhöraren avgöra vad som är vad.

Schäferhunden samlar många utövare på skilda arenor, utställare, traditionella brukstävlande och de som meriterar sig till ”världens största bruksprov för hundar WUSV VM”. Inte tror jag att de skulle komma på tanken att samlas och möta sina krafter på samma arena.

Det är nog svårt att blunda för den realitet som gäller. Ta som exempel den respons som det sydsvenska initiativet fått. Initiativtagarna anger själva något ironiskt att det vara svagt. Är någon förvånad att övriga tillresande är skeptiska när några vill samla övriga i Sveriges ena ände? Det finns centralare plats.

Vi har skilda schäfertyper och intresseorganisationer. Något som också förekommer i Tyskland. Jag saknar alla förutsättningar för att övertygas av uppmaningar som: ” Det är dags nu, det är dags att upphöra med gammal skit!!!.....Så kom igen nu, ni som inte har en massa gammal prestige, lägg ner skitsnacket och börja umgås!!!”

StenS.

PW's blogg om gnällspikar ...

AktuelltSkapad av StenS. tor, juli 01, 2010 08:41:06

Gilla läget eller gör något, kan vara en sammanfattning formulerad från tjänstens krav. Det är säker många som möter klagomål av typen:

- uppfödare säger att det är svårt att få avsättning för valpar,
- rasklubben tappar medlemmar samtidigt som man har svårt att rekrytera nya,
- generationsmotsättningar blir tydligare.

Att ett samlat schäferevent i Malmö skulle kunna ”vända på skutan” är nog att hoppas på för mycket. Att förändra den anda och inställning som slagit rot efter många år kräver nog mer tid. Vi måste bli överens om vad och hur dessutom ska förändringarna föras ut till ’medlemmarna’.
Det är mer än bra om man i södra Sverige lyckas och går före. Eldsjälarna förtjänar allt erkännande.

Vad kan blivande hundägare göra med tanke på att de utgör kommande rekryteringsbas?
Hundintresserade köp enbart hundar från uppfödare med meriterade(utställning eller brukstävling) hundar. Ge den klubb ditt stöd som arbetar för dina intressen. Stödet kan vara aktivt medlemskap och arbete eller passivt d.v.s. enbart medlemskap.

Vad kan etablerade medlemmar som vill förändra den uppkomna situationen?
För att förändringsarbete på sikt skall bli framgångsrikt måste någon knyta ihop säcken. Det innebär att man enas och arbetar mot samma mål. Vägen dit går via opinionsbildare inom verksamhetsgrenarna på central, regional och lokal nivå.
Samtliga utsedda opinionsbildare måste samordnas vad gäller mål och medel.
I steg ett ta fasta på vad som förenar. Förändringsarbete tar tid och är smärtsamt. Räkna med bakslag.

Önsketänk inte, medlemkadrar är alltid uppdelade i olika intressegrupper. ’Skutans mål’ för seglatsen varierar. Det som uppfattas vara rätt riktning för några är galet för andra. Gnäll är i första hand ett tecken på att man har mycket tid över. Bli inte förvånad om något måste lämna båten.

StenS.

PS. Sommar och sol med 136 besökare per dygn i juni hos ’stensmatte.se’. DS

« FöregåendeNästa »